KONTAKT NA MANAŽERA OBORU

Ing. Pavel Sytný
Telefon: +420 737 218 026
E-mail: ps@kobit.cz

Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14 Image 15

Přepravník cementu s dávkováním - CN - CP 12

Použití

Nástavba je určena k přepravě suchého cementu pro možnost lokálního míchání betonu v kádích za podpory vodního čerpadla a následnému betonování vyvrtaných děr nebo pilotů.

Popis výrobku

Hlavní částí je ocelová nádoba svařena z oceli ST 37. Ve spodní části jsou 2 žlaby s uložením pro podávací šneky s výsypem do dávkovacího slučovacího boxu s připojením k dávkovací trysce. Dávkovací tryska zajišťuje optimální průtok vody pro možnost smíchání směsi cementu s vodou v externí kádi. Žlaby jsou napojeny na stěny s optimálním úhlem sklonu pro rovnoměrné sesypávání suchého cementu na podávací šneky. Na stěny je pod rádiusem navařena střecha.

Ve vrchní části střechy je inspekční otvor o průměru DN. Na zadním čele nádoby jsou kromě výsypného boxu navařeny ve vrchní části příruby pro připojení plnícího potrubí DN 4“ a výpustné hadice pro odvádění vzduchu s klapkou a uzávěrem pro připojení pytle na prach cementu. V přední části sypací nástavby jsou na každém podávacím šneku uchyceny planetové převodovky s hydraulickými motory pro pohon šneků.
Hydraulický pohon je namontován na podvozku a poháněn hydraulickým čerpadlem od PTO.
Přesnost dávkování cementu a maximální možné naložení nástavby s ohledem na celkovou hmotnost vozidla je zaručeno pomocí tenzometrického vážení.

Technické parametry

Geometrický objem 12,5 m3
Plnitelný objem / max. pracovní tlak 12 m3 / 0,25 bar
Tvar zásobníku umožňuje plynulé a bezproblémové vyprázdnění. Tvar nádoby je obrácená střecha se spodními žlaby pro montáž podávacích šneků a ve vrchní části je pomocí rádiusu uzavřená střechou s inspekčním otvorem
Plnění zásobníku vzduchem plnění zásobníku je samostatným plnícím potrubím DN 3“ a výpustní hadicí pro odvod vzduchu s koncovým připojením na pytel pro zbytkový naprášený cement
Vlezový otvor z vrchu zásobníku Ø 500 mm
Zařízení pro vážení hmotnosti zásobníku čtyřbodové tenzometrické vážení
Zařízení na čištění stěn zásobníku vibrační válce poháněné pneumaticky
Vyprazdňování cementu ze zásobníku dvěma šnekovými dopravníky ovládanými hydraulicky – 200 - 400 kg/min.
Pohon šneku hydraulicky přes proporcionální ventil s plynulou regulací
Výstup ze šnekových dopravníků osazeno mísícím zařízení (tryskový mísič) se vstupním tlakem vody cca 20 barů a tryskou 18 mm

close
Product
Jméno a příjmení:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz:
print header
Telefon: +420 493 546 411
Email: kobit@kobit.cz
FAX: +420 493 522 974
Web: www.kobit.cz
Sídlo společnosti: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Provozovna: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Přepravník cementu s dávkováním - CN - CP 12
Image 0 -

Použití

Nástavba je určena k přepravě suchého cementu pro možnost lokálního míchání betonu v kádích za podpory vodního čerpadla a následnému betonování vyvrtaných děr nebo pilotů.

Popis výrobku

Hlavní částí je ocelová nádoba svařena z oceli ST 37. Ve spodní části jsou 2 žlaby s uložením pro podávací šneky s výsypem do dávkovacího slučovacího boxu s připojením k dávkovací trysce. Dávkovací tryska zajišťuje optimální průtok vody pro možnost smíchání směsi cementu s vodou v externí kádi. Žlaby jsou napojeny na stěny s optimálním úhlem sklonu pro rovnoměrné sesypávání suchého cementu na podávací šneky. Na stěny je pod rádiusem navařena střecha.

Ve vrchní části střechy je inspekční otvor o průměru DN. Na zadním čele nádoby jsou kromě výsypného boxu navařeny ve vrchní části příruby pro připojení plnícího potrubí DN 4“ a výpustné hadice pro odvádění vzduchu s klapkou a uzávěrem pro připojení pytle na prach cementu. V přední části sypací nástavby jsou na každém podávacím šneku uchyceny planetové převodovky s hydraulickými motory pro pohon šneků.
Hydraulický pohon je namontován na podvozku a poháněn hydraulickým čerpadlem od PTO.
Přesnost dávkování cementu a maximální možné naložení nástavby s ohledem na celkovou hmotnost vozidla je zaručeno pomocí tenzometrického vážení.

Technické parametry

Geometrický objem 12,5 m3
Plnitelný objem / max. pracovní tlak 12 m3 / 0,25 bar
Tvar zásobníku umožňuje plynulé a bezproblémové vyprázdnění. Tvar nádoby je obrácená střecha se spodními žlaby pro montáž podávacích šneků a ve vrchní části je pomocí rádiusu uzavřená střechou s inspekčním otvorem
Plnění zásobníku vzduchem plnění zásobníku je samostatným plnícím potrubím DN 3“ a výpustní hadicí pro odvod vzduchu s koncovým připojením na pytel pro zbytkový naprášený cement
Vlezový otvor z vrchu zásobníku Ø 500 mm
Zařízení pro vážení hmotnosti zásobníku čtyřbodové tenzometrické vážení
Zařízení na čištění stěn zásobníku vibrační válce poháněné pneumaticky
Vyprazdňování cementu ze zásobníku dvěma šnekovými dopravníky ovládanými hydraulicky – 200 - 400 kg/min.
Pohon šneku hydraulicky přes proporcionální ventil s plynulou regulací
Výstup ze šnekových dopravníků osazeno mísícím zařízení (tryskový mísič) se vstupním tlakem vody cca 20 barů a tryskou 18 mm

Image 1 - Image 2 - Image 3 - Image 4 - Image 5 - Image 6 - Image 7 - Image 8 - Image 9 - Image 10 - Image 11 - Image 12 - Image 13 - Image 14 - Image 15 -