KONTAKT NA MANAŽERA OBORU

Ing. Petr Nožička
Telefon: +420 737 218 030
E-mail: pn@kobit.cz

Bc. Petr Nožička ml.
Telefon: +420 736 467 664
E-mail: np@kobit.cz

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Servisní tanky ST 8000 - 10000

Použití

Servisní tank ST je určen k provádění oprav živičných vozovek při údržbě pozemních komunikací - pro rozstřikování asfaltových emulzí, jejich přepravu na pracoviště a dočasné uskladnění při přerušení nebo přípravě pracovní činnosti, případně k ohřevu emulze.

Popis výrobku

Servisní tank ST 8000 - 10000 slouží pro přepravu a postřiku asfaltových emulzí, nepodléhající předpisu ADR. Nástavba servisního tanku je umístěna na rámu automobilového podvozku, odpovídajícího užitečného zatížení.

Vlastní servisní tank je vyroben z ocelového plechu. Obsahuje přímotopný had pro topení, technologické otvory, tepelnou izolaci, vrchní hrdlo a spodní jímku. Nástavba je poháněna od komunální hydrauliky podvozku, nebo pomocného motoru. Teplotu emulzí lze udržovat nebo zvyšovat pomocí naftového hořáku s regulací.

Ovládání stroje je pomocí ventilů v technologickém prostoru a pomocí ovládacího panelu v kabině vozu. Na ovládacím panelu řidič má zobrazenu aktuální rychlost v m/min a tlak.

Technologie je konstruována pro šetrné zacházení s asfaltovými emulzemi. Obsahuje odstředivé čerpadlo, vlastní technologické okruhy, rozstřikovací rozprostírací lištu, ruční lištu, kontrolní prvky. Technologie umožňuje řízený postřik, cirkulaci, plnění a vyčerpání s možností přečerpání do jiné nádrže. Ovládání stroje je pomocí ovládacích prvků v technologické části a na ovládacím panelu v kabině vozu

Technické parametry

Geometrický objem 8 – 10 m³
Izolace 80 mm
Ohřev – přímý plamenec plynový hořák - PB / nafta
Pracovní teplota do 80°C
Roztřikovací lišta – šířka 4 m mechanicky / hydraulicky nastavitelná
Ruční lišta hadice 5 m
Dávkování 0,2 – 2 kg/m²
Pracovní rychlost 1,8 – 3 km/h
Zdroj síly H - komunální hydraulika
M - samostatný diesel motor
close
Product
Jméno a příjmení:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz:
print header
Telefon: +420 493 546 411
Email: kobit@kobit.cz
FAX: +420 493 522 974
Web: www.kobit.cz
Sídlo společnosti: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Provozovna: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Servisní tanky ST 8000 - 10000
Image 0 -

Použití

Servisní tank ST je určen k provádění oprav živičných vozovek při údržbě pozemních komunikací - pro rozstřikování asfaltových emulzí, jejich přepravu na pracoviště a dočasné uskladnění při přerušení nebo přípravě pracovní činnosti, případně k ohřevu emulze.

Popis výrobku

Servisní tank ST 8000 - 10000 slouží pro přepravu a postřiku asfaltových emulzí, nepodléhající předpisu ADR. Nástavba servisního tanku je umístěna na rámu automobilového podvozku, odpovídajícího užitečného zatížení.

Vlastní servisní tank je vyroben z ocelového plechu. Obsahuje přímotopný had pro topení, technologické otvory, tepelnou izolaci, vrchní hrdlo a spodní jímku. Nástavba je poháněna od komunální hydrauliky podvozku, nebo pomocného motoru. Teplotu emulzí lze udržovat nebo zvyšovat pomocí naftového hořáku s regulací.

Ovládání stroje je pomocí ventilů v technologickém prostoru a pomocí ovládacího panelu v kabině vozu. Na ovládacím panelu řidič má zobrazenu aktuální rychlost v m/min a tlak.

Technologie je konstruována pro šetrné zacházení s asfaltovými emulzemi. Obsahuje odstředivé čerpadlo, vlastní technologické okruhy, rozstřikovací rozprostírací lištu, ruční lištu, kontrolní prvky. Technologie umožňuje řízený postřik, cirkulaci, plnění a vyčerpání s možností přečerpání do jiné nádrže. Ovládání stroje je pomocí ovládacích prvků v technologické části a na ovládacím panelu v kabině vozu

Technické parametry

Geometrický objem 8 – 10 m³
Izolace 80 mm
Ohřev – přímý plamenec plynový hořák - PB / nafta
Pracovní teplota do 80°C
Roztřikovací lišta – šířka 4 m mechanicky / hydraulicky nastavitelná
Ruční lišta hadice 5 m
Dávkování 0,2 – 2 kg/m²
Pracovní rychlost 1,8 – 3 km/h
Zdroj síly H - komunální hydraulika
M - samostatný diesel motor
Image 1 - Image 2 - Image 3 - Image 4 - Image 5 - Image 6 -